Onderzoek
Onderzoek

Thema's passend bij het DNA van
Zeeland

Onderzoek

In het JRCZ wordt onderzoek gedaan op vier thema’s die passen bij het DNA van de Zuidwestelijke Delta: water, energie, voedsel en de biobased economy.

Studenten van Scalda (mbo), HZ University of Applied Sciences (hbo) en University College Roosevelt (wo) werken in de labs samen aan oplossingen voor urgente vraagstukken op deze onderwerpen. Dit is belangrijk voor een duurzame Zuidwestelijke Delta en daarmee voor deltagebieden wereldwijd. Overheden, ondernemers en organisaties dragen de vraagstukken aan. 

Omvangrijke gebeurtenissen

Op het gebied van de vier thema’s zijn er veel uitdagingen, zoals de toenemende verzilting, het gebrek aan zoet water, de eiwittransitie en de ommezwaai naar duurzame energie. Dit zijn stuk voor stuk omvangrijke gebeurtenissen. Daarvoor zijn de komende tientallen jaren veel nieuwe professionals nodig. We hebben onderzoekers nodig die de omvang van deze transities begrijpen, met elkaar en het werkveld willen en kunnen samenwerken en goed over  hun onderzoek kunnen communiceren.

Het JRCZ biedt hiervoor de juiste (onderzoeks)mogelijkheden. Er zijn faciliteiten voor zowel praktijkgericht als fundamenteel onderzoek. 

...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners