Biobased economy
Biobased economy

Op naar een duurzame
toekomst

Biobased economy

In de biobased economy worden gewassen en reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie en landbouw gebruikt voor andere toepassingen dan voedsel, bijvoorbeeld voor de productie van bouwmaterialen, chemicaliën, brandstoffen en energie. Zo’n biobased economy is duurzaam, biedt economische kansen en zorgt bijvoorbeeld in de landbouw voor veel nieuwe mogelijkheden.

De omslag naar zo’n andere economie is echter niet zo maar gemaakt. Hier is veel onderzoek voor nodig. Neem de bouw. Dit is een grootverbruiker van materialen en grondstoffen. De sector is hiermee verantwoordelijk voor ongeveer een derde van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de meeste bouwmaterialen niet herbruikbaar. Er wordt onvoldoende nagedacht over hergebruik na de levensduur van een bouwwerk.

Biobased grondstoffen 

Onderzoekers en ondernemers kunnen hierin verandering brengen en bijvoorbeeld bouwproducten maken op basis van (hernieuwbare) biobased grondstoffen. Veel van dit soort onderzoek kan plaatsvinden in het JRCZ, bijvoorbeeld in het biobased bouwen lab

 

Biobased economy

Onderzoek

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Samenwerken

Lees meer
...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners