Samenwerken
Samenwerken

Samen
innoveren

Samenwerken

Het JRCZ werkt nauw samen met organisaties, overheden, ondernemers en andere onderwijs- en kennisinstellingen aan urgente, maatschappelijke vraagstukken die passen bij het DNA van de Zuidwestelijke Delta. Hiermee houden we de regio leefbaar en zorgen we dat er hier veel nieuwe kennisprofessionals worden opgeleid.    

Neem dan contact op met het JRCZ. Alle gegevens vind je op de contactpagina

Deelnemen aan We Explore Together Friday?

Op wekelijkse basis vindt in het JRCZ het initiatief ‘We Explore Together Friday’ plaats. Studenten, onderzoekers en organisaties uit de regio slaan de handen ineen om met vernieuwende vraagstukken aan de slag te gaan. Iedere vrijdagochtend komen zij bij elkaar om te werken aan multidisciplinaire projecten op het gebied van water, energie, voedsel en biobased economy. Het JRCZ beschikt over hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten en biedt daarmee de ideale setting om met innovaties en onderzoeken aan de slag te gaan. Hier verbinden we onderwijs met onderzoek en het werkveld, werken we samen met verschillende disciplines én versterken we de JRZC-community.

Projecten voor studenten
Alle technische studenten van Scalda, HZ University of Applied Sciences en University College Roosevelt zijn uitgenodigd om deel te nemen aan tal van creatieve projecten die tijdens We Explore Together Friday plaatsvinden. HZ-studenten kunnen de WETF-activiteiten bovendien gebruiken voor HZ Personality-studiepunten. Dit dienen zij vooraf te overleggen met hun Studieloopbaancoach. Voorbeelden van projecten waaraan ze kunnen deelnemen zijn: ontwikkeling van de Kenniswerf i.s.m. Gemeente Vlissingen, Technical Writing, Kunst met AI en Self Defense Clinic. Er worden regelmatig nieuwe projecten toegevoegd aan het aanbod. De projecten en activiteiten variëren van één ochtend tot wekelijks terugkerende bijeenkomsten voor een heel semester.

Samenwerken als organisatie
We Explore Together Friday biedt een mooie kans aan organisaties en onderzoeksgroepen in de regio om met studenten samen te werken aan innovaties en maatschappelijke vraagstukken in een inspirerende omgeving. WETF staat open voor ideeën om samen te werken aan een project op het gebied van water, energie, voedsel of biobased economy. Wil je samen met enthousiaste studenten een duurzame oplossing vinden voor jouw vraagstuk en draag je graag bij aan de kwaliteit van onderwijs in Zeeland? Dan ontvangen we graag je voorstel via de contactpagina.  

 

...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners