Water
Water

We staan voor grote
uitdagingen

Water

Het JRCZ staat in Middelburg, in het hart van de Zuidwestelijke Delta. Het land ligt hier onder de zeespiegel en de Noordzee en rivieren komen er samen. Dit zorgt voor bijzondere natuur, maar het brengt ook veel economische activiteit met zich mee door de havens, industrie en belangrijke sectoren zoals de landbouw en het toerisme. Het bijzondere karakter van het gebied zorgt, zeker met het oog op de klimaatverandering, voor grote uitdagingen. Het is dan ook niet meer dan logisch dat water één van de vier onderzoeksthema’s is van het onderzoekslaboratorium.

Van zout tot zoet

Studenten en onderzoekers werken in het JRCZ aan oplossingen voor urgente problemen zoals kustveiligheid, verzilting, het gebrek aan zoet water en ze kijken hoe je de overgangen tussen land en water natuurlijker kunt inrichten. Het onderzoek is belangrijk voor de Zuidwestelijke Delta, maar zeker ook voor deltagebieden wereldwijd.  

Water

Onderzoek

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Samenwerken

Lees meer
...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners