Food
Food

Innovaties in
food

Food

De visserij, de teelt van schaal- en schelpdieren, aquacultuur en natuurlijk ook landbouw zijn onderdeel van de Zeeuwse identiteit. Het zijn sectoren die hard werken aan de toekomst.

Landbouwers willen zo efficiënt en milieuvriendelijk mogelijk produceren, innovatie en verduurzaming zijn belangrijke thema’s in de visserij, de aquacultuursector staat in vergelijking met de landbouw nog in de kinderschoenen en de schaal- en schelpdiersector doet veel aan kennisontwikkeling om zijn continuïteit te waarborgen.

Fooddelta Zeeland

Hiervoor is veel onderzoek nodig. De labs in het JRCZ bieden daarvoor veel mogelijkheden. Hier werken studenten en onderzoekers in samenwerking met de gehele foodketen en netwerken zoals Fooddelta Zeeland aan innovaties voor de sector. 

Food

Onderzoek

Lees meer

Onderwijs

Lees meer

Samenwerken

Lees meer
...

Water

Hoe zorgen we voor voldoende, kwalitatief goed water? Wij zoeken naar oplossingen.

...

Food

Hoe kunnen we innoveren in de foodketen? Wij onderzoeken het.

...

Energie

Welke mogelijkheden bieden delta's voor het opwekken van energie? Wij zien kansen.

...

Biobased economy

Hoe kunnen we onze ecologische footprint verkleinen? Wij onderzoeken dit.

Partners